Игра в прятки

483
Игра в прятки. Холст, масло. 45х60. 2018.